Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Miljöprogram

Sveriges miljöbästa kommun

Att ha ett miljöprogram och arbeta med miljökvalitetsmålen visar på bredd och ansvarstagande om miljön hos en kommun. Många kommuner brister fortfarande här, så vi har valt att behålla frågan som är en långkörare sen 2010. Länge löd formuleringen: ”Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram eller motsvarande som är knutet till de nationella miljömålen?” För tre år sedan blev frågan omformulerad för att även inkludera de kommunala bolagen.
Frågan är så viktig att Aktuell hållbarhet envist kommer att ställa frågan tills alla svenska kommuner är med på tåget.

I föregående års enkät ingick svarsalternativet delvis vilket togs bort i år och fördelningen av svaren blir därför något annorlunda.

Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram (eller motsvarande) med lokala miljömål kopplade till nationella miljömål och som omfattar hela kommunorganisationen (inklusive kommunala bolag)?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2015 Ja
Borlänge 2016 Ej svar
Borlänge 2017 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Under årens lopp har allt fler kommuner fått miljöprogram. Utvecklingen har dock inte längre samma fart. Ja svaren på 64 procent ligger i linje med förra året. Förra året fanns även delvis som ett alternativ. Majoriteten av de som svarade delvis ser ut att ha valt nej i år.

Goda exempel
I Lessebo kommun infördes ett nytt Energi, miljö- och klimatstrategiskt program i maj.