Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Miljökvalitetsnormer för vatten i ÖP

Frågan kommer från Vattenmyndighetens kommunenkät.

Ja ger 1 poäng.

Fråga: Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2017 Nej
Vingåker 2018 Ja
Datakälla: Vattenmyndigheten

Kommentar

Fler kommuner, jämfört med föregående enkät, svarar att de har tagit med miljökvalitetsnormer för vatten i miljöbedömningen av gällande översiktsplan. Totalt har två tredjedelar svarat ja på denna fråga.