Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Miljökrav på materialval

Sveriges miljöbästa kommun

Ny fråga för i år. Då byggbommen har en betydande påverkan i stora delar av landet är vikten av materialval och dess påverkan på miljö och klimat extra väsentligt. Genom aktiva och kunskapsgrundande beslut kan utsläppsnivån minska kraftigt vid nybyggnader, större ombyggnader och renoveringar.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på materialval vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Mätområde Datum Värde
Norberg 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Drygt hälften av de svarande säger att de har krav på materialval.

Goda exempel
Göteborgs Stads byggande förvaltningar och allmännyttiga bostadsbolag jobbar enligt Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande. De ställer miljökrav på inbyggt material och utvärderar och loggar i Byggvarubedömningen. Hela Göteborgs Stad använder Byggvarubedömningen.