Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Miljökrav på demonterbarhet

Frågan var ny förra året. Inte enbart materialval utan även demontering har stor påverkan på miljö och klimat. Här finns mycket att vinna på att material tas till vara vid nybyggnad, större ombyggnader och renovering. Cirkulärt byggande är en nödvändighet för att de stora byggnationerna runt om i Sverige ska bli hållbara. I årets fråga la vi till svarsalternativet Delvis för att se om arbetet är påbörjat.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

15 procent svarar att de ställer miljökrav på demonterbarhet. Svarsalternativet delvis fick lika antal. Kommuner som arbetar med det är fortfarande lågt. Demontering har ofta mindre prioritet för kommunerna än val av material. En del kommuner menar att upphandlingskrav vid nybyggnation och renovering ställs medan andra menar att det är i upphandlingarna arbetet brister.

Goda exempel
Svaren visar, trots att arbetet på det här området är lågt, att en del ljuspunkter är på väg. Karlskrona ska ha en strategi för ekologiskt hållbart byggande klar under 2019. Härnösand ska minska klimatpåverkan i hela byggnationsprocessen. Mer förnybara och energieffektiva material vid byggnation ska användas.

Lerum gör byggvarubedömning i varje projekt som förs in i drift och underhållsorganisationen. De bygger enligt certifieringssystemet miljöbyggnad, lägst silver vid nybyggnation.