Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Miljökrav på demonterbarhet

Sveriges miljöbästa kommun

Ny fråga för i år. Inte enbart nya materialval utan även demontering har stor påverkan på miljö och klimat. Även här finns mycket att vinna på att material tas till vara vid nybyggnad, större ombyggnader och renovering.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Endast en åttondel har svarat ja på denna fråga, vilket visar på att demontering har mycket mindre prioritering för kommunerna än val av material.

Läs mer om detta i Aktuell Hållbarhets magasin.

Goda exempel
Ronneby kommun gör detta för större ombyggnationer samt nybyggnationsprojekt. Dessutom ingår Ronnebv kommun, genom enheten Cefur, i ett Horisont 2020-projekt med syfte att skapa förutsättningar för en cirkulär byggsektor.