Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Miljöcertifiering

Sveriges miljöbästa kommun

Att ha ett ledningssystem som hanterar miljöfrågor är bra. Att låta oberoende revisorer certifiera miljöledningssystemet är bättre. En certifiering kan ses som en kvalitetsstämpel av en oberoende part, vilket stärker sannolikheten att ledningssystemet blir ett effektivt verktyg.

Fråga: Är minst hälften av kommunkoncernen certifierade enligt ISO 14001, EMAS eller diplomerad av Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2015 Ej svar
Vingåker 2016 Nej
Vingåker 2017 Nej
Vingåker 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Endast 15 procent har svarat ja på den här frågan, jämfört med 17 procent förra året.