Miljöcertifiering - Aktuell hållbarhet kommunrankning

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Miljöcertifiering

Sveriges miljöbästa kommun

Att ha ett ledningssystem som hanterar miljöfrågor är bra. Att låta oberoende revisorer certifiera miljöledningssystemet är bättre. En certifiering kan ses som en kvalitetsstämpel av en oberoende part, vilket stärker sannolikheten att ledningssystemet blir ett effektivt verktyg.

Fråga: Är minst hälften av kommunkoncernen certifierade enligt ISO 14001, EMAS eller diplomerad av Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard?

Mätområde Datum Värde
Sollentuna 2015 Nej
Sollentuna 2016 Nej
Sollentuna 2017 Nej
Sollentuna 2018 Nej
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Endast 15 procent har svarat ja på den här frågan, jämfört med 17 procent förra året.