Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Livsmedelstrategi

Maten står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och är i likhet med transporter ett självklart område att åtgärda för att minska utsläppen. Kött och framför allt nötkött brukar utpekas som en riktig miljöbov. Under flera decennier har köttkonsumtionen i Sverige ökat men tycks nu stanna av. Av hälsoskäl rekommenderas fisk, men många av världens fiskbestånd hotas av överfiske och dioxinhalten i exempelvis strömming är hälsofarligt hög. En snabb och enkel lösning på en rad problem är helt enkelt att minska köttkonsumtionen. Det kan göras genom att byta ut köttinnehållande måltid till helvegetarisk eller att minska köttportionen eller blanda ut köttet med linser, bönor eller andra vegetariska alternativ. Frågan om köttfri dag infördes 2014 men omformulerades för att bli bredare och inkludera alla livsmedel.

Fråga: Har kommunen en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst hälften av kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade)? Strategin ska innehålla köttfria dagar, minskat matsvinn, gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskar klimatpåverkan.

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2017 Ja
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Åtta av tio svarande kommuner har en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan. Ja-svaren har ökat totalt med tre procentenheter sedan förra året. Minskat matsvinn, höga klimatkrav vid upphandlingar, köttfria dagar och framtagande av vegetariska rätter är några exempel från kommunernas arbete. Det här är ett område som tagit stora kliv framåt under de senaste åren. Skolor och förskolor har höga ambitioner. Att väga matsvinn har blivit allt vanligare och många kommuner ser hur deras arbete ger resultat.

Goda exempel
Piteå väljer säsongsanpassade råvaror, vildfångad fisk från hållbara bestånd, möjliggör för lokala producenter att leverera varor, strävar efter att öka andelen vegetabilier och baljväxter i förhållande till kött, strävar efter att använda animaliska livsmedel med låg koldioxidekvivalent, främjar ekologiska och rättvisemärkta livsmedel, arbetar aktivt för att minimera matsvinn och för att minimera energianvändningen.