Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Livscykelanalys

Sveriges miljöbästa kommun

Livscykelanalys, LCA, kan användas för att mäta den totala miljöpåverkan som en byggnad ger upphov till under hela dess livslängd. Genom att utvärdera exempelvis olika materialval kan byggnader byggas eller renoveras på bästa sätt ur ett miljö- och/eller energiperspektiv.

Fråga: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Mätområde Datum Värde
Sollentuna 2015 Ja
Sollentuna 2016 Nej
Sollentuna 2017 Nej
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Ja svaren har minskat från 38 till 27 procent från förra året. Det byggs på många områden i Sveriges kommuner. Behovet av bostäder är stort. Trots det är det endast var fjärde kommun som använder livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan. Vetskapen om att det omfattande byggandet påverkar vår miljö och klimat verkar finnas hos kommunerna men arbetet för ett hållbart byggande ligger efter.