Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kommunal energiplan

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät år 2018. Svar Ja ger 1 poäng. Svar Påbörjat ger 0,5 poäng.

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2015 Ja
Vingåker 2018 Påbörjat
Datakälla: Boverkets miljömålsenkät

Kommentar

Två tredjedelar av de svarande kommunerna har en energiplan vilket är lägre än förra gången då tre fjärdedelar svarade ja.