Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Kommunal energiplan

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät. Endast svar ja ger poäng. Svar delvis innebär att arbete pågår.

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Mätområde Datum Värde
Sollentuna 2015 Ja
Datakälla: Boverkets miljömålsenkät