Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Koldioxidbudget

Sveriges miljöbästa kommun

Ny fråga för i år. Koldioxidbudgetar är det enda vetenskapliga hjälpmedel som finns för att räkna ut vad världen behöver åstadkomma och minska sina utsläpp med för att nå Parisavtalets mål. På kommunalnivå kan koldioxidbudgetar hjälpa till att ta fram vad kommunen har för möjlighet att nå till exempel 2 graders målet eller om det finns möjlighet att satsa på 1,5 graders ambitionen. Koldioxidbudgetar kan även kartlägga vilka områden som är mest väsentliga och inom vilket område som mest resurser ger bästa vinning och resultat.

Svar Ja kan innebära att arbetet har påbörjats men inte färdigställts. Ja ger 1 poäng.

Fråga: Har kommunen genomfört ett arbete med koldioxidbudgetar för att kartlägga vad som krävs för att nå Parisavtalets mål?

Mätområde Datum Värde
Norberg 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Endast en femtedel, 46 stycken av de svarande kommuner, har påbörjat eller genomfört arbete med koldioxidbudgetar. Endast ett fåtal av dessa har genomfört och färdigställt koldioxidbudgetar inom kommunen.

Läs mer om detta i Aktuell Hållbarhets magasin.

Goda exempel
Järfälla kommun har tagit fram en koldioxidbudget och arbetar nu med åtgärder inom transporter och nybyggnation för att minska koldioxidutsläppen med 10-15 procent årligen.