Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Klimatanpassning

Sveriges miljöbästa kommun

Ny fråga för i år. Klimatförändringarna pågår och är något som kommer att påverka oss kraftigt framöver. Klimatanpassning om hur vi ska hantera detta är därför viktigt. En fristående del om klimatanpassning som även inkluderar de övriga frågorna om ämnet som var med i enkäten kommer i Aktuell Hållbarhets magasin under hösten.

Fråga: Har kommunen genomfört en riskanalys i översiktsplanen där man visar vad man tänker vidta för åtgärder med anledning av klimatförändringarna?

Mätområde Datum Värde
Lekeberg 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Drygt hälften av de svarande har genomfört en riskanalys i översiktsplanen.

Goda exempel
Haninge kommun tog fram en översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys (IVL) samt en fördjupning av sårbarhetsanalysen med anledning av skyfall som underlag till översiktsplanen. I dessa analyser finns förslag till anpassningsåtgärder. I det klimat- och miljöpolitiska programmet är ett av etappmålen att kommunen ska ta fram en klimatanpassningsplan till år 2020.

Bland de som svarat nej menar flera att en ny översiktsplan där detta ingår ska införas inom snar framtid.

- Kommunens nya ÖP är under framtagande och inte fastställd ännu. I denna finns generella åtgärder som kommer att behöva vidtas med anledning av klimatförändringarna, säger Åtvidaberg.