Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kemikalieplan

Ett av miljökvalitetsmålen är giftfri miljö där kemikaliehantering har en given plats. Satsningar på giftfria förskolor har börjat göra avtryck i kommunerna. Miljöer där barn vistas har hög prioritet då barn är mer känsliga men även andra platser i samhället kan vara i behov av en granskning. Genom att ha en kemikalieplan för hur användningen av kemikalier ska minimeras och hur de farligaste ämnena kan ersättas bidrar kommunen till bättre hälsa och miljö. Frågan ställdes första gången 2016.

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2016 Delvis
Vingåker 2017 Nej
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Kommunerna som har en kemikalieplan har kraftigt ökat de senaste åren. Sedan förra året har det skett en ökning på drygt sju procentenheter och jämfört med 2016, när frågan ställdes för första gången, har det skett en ökning på över 30 procentenheter.

Goda exempel
Flera kommuner menar att giftfri förskola har högsta prioritet. Åtvidaberg har fokus på förskolorna där arbete pågår med utbildningsinsatser och aktiviteter. En handlingsplan för övriga delar av kommunens verksamheter kommer att påbörjas under året och ska vara färdig 2020.

Markaryd arbetar efter Agenda 2030. De har mål om att fasa ut kemikalier från förskolor, samt att kartlägga, dokumentera och rapportera in befintliga kemikalier inom kommunal verksamhet som bör fasas ut.