Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Kemikalieplan

Sveriges miljöbästa kommun

Ett av våra miljökvalitetsmål är giftfri miljö där kemikaliehantering har en given plats. Naturskyddsföreningens satsning på giftfria förskolor har börjat göra avtryck i kommunerna. Även om barnen är mest känsliga så finns kemikalier även på andra platser i vårt samhälle. Genom att ha en kemikalieplan för hur användningen av kemikalier ska minimeras och ersätta de farligaste ämnena bidrar kommunerna till bättre hälsa och miljö för alla. Frågan ställdes första gången i förra årets enkät. Svarsalternativ delvis har tagits bort.

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2016 Ej svar
Borlänge 2017 Nej
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Av de som svarade i enkäten har var tredje kommun en kemikalieplan men fler menar att det är under arbete.