Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Kemikaliekrav vid upphandling

Sveriges miljöbästa kommun

Genom kemikaliekrav vid upphandlingar kan kommunerna styra marknaden för att minska användningen av farliga kemikalier.

Frågan är ny i kommunrankningen.

Fråga: Ställer kommunen kemikaliekrav vid upphandlingar av varor och tjänster?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2017 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Nio av tio kommuner har helt eller delvis kemikaliekrav vid upphandlingar.

Goda exempel
Gävle kommun ställer krav och svarar: "Ja kommunen har mål i det Miljöstrategiska programmet om att produkter och tjänster ska upphandlas hållbart och där är kemikalier en prioriterad del. Kemikaliekrav har till exempel ställts i Leksaksupphandling, Tvätt och textilier-upphandling samt upphandling av städprodukter. I upphandlingsplaneringen prioriteras och integreras ställda miljömål och formuleras till miljökrav med stöd av Upphandlingspolicyn som hänvisar till Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier."

Huddinge kommun svarar: "Vi har en hållbarhetsstrateg på upphandlingsenheten som jobbat särskilt med detta, även bidragit med kompetens inom länet."