Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Hållbara transporter

Sveriges miljöbästa kommun

Den här frågan var ny förra året i kommunrankningen och ligger till grund för det viktiga arbete som behöver göras för att minska fossilberoendet i städerna. Vi har även inkluderat köra fossilfria fordon i frågan.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska kommuninvånarnas utsläpp från transporter genom att få fler att cykla, gå, åka kollektivt eller köra fossilfria fordon?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2017 Ja
Vingåker 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Tre av fyra kommuner som svarat i enkäten arbetar aktivt för att öka hållbara transporter. Inte enbart med utökad kollektivtrafik utan för att få invånarna att gå och cykla mer, vilket även gynnar den fysiska hälsan.