Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Grön- och vattenstrukturprogram

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät år 2018. Svar Kommunomfattande ger 0,75 poäng, Delar av kommunen ger 0,5 poäng och Påbörjat ger 0,25 poäng.

Fråga: Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2018 Nej
Datakälla: Boverkets miljömålsenkät

Kommentar

Flest kommuner svarar att de har en kommunomfattande grön- och vattenstrukturprogram, 37 procent. 17 procent har för delar av kommunerna och 23 procent av de svarade kommunerna håller på att ta fram en. 23 procent har ingen grön- och vattenstrukturprogram.