Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Grön- och vattenstrukturprogram

Sveriges miljöbästa kommun

Fråga: Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2018 Nej
Datakälla: Boverket