Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Granskning av leverantörer

Att ställa olika miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar är idag en självklarhet. Att följa upp kraven borde också vara självklart. Utan uppföljning går det inte att vara säker på att varor och tjänster verkligen håller måttet. Frånvaro av kontroll kan till och med drabba seriösa företag som lever upp till kraven och har schyssta villkor medan ett mindre nogräknat konkurrerande bolag kan komma undan med undermåliga leveranser. Ändå sedan 2010 har kommunerna fått besvara en fråga om uppföljning av upphandlingskrav. Förra året ändrade vi svarsalternativen för att ge en mer rättvisande bild.

Kommunerna har kunnat välja mellan fyra olika svarsalternativ på hur stor andel av upphandlingarna där granskning sker; vid 0-25 procent, 26-50 procent, 51-75 procent eller 76-100 procent av upphandlingarna. De olika svarsalternativen ger 0,25, 0,5, 0,75 respektive 1 poäng.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) som inkluderar systematisk uppföljning av efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Två av tre av de svarande i enkäten uppger att de enbart har miljömässiga och sociala krav genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod, vid 0–25 procent av fallen. Svaren visar att revision sker i större grad vid samverkande upphandlingar. 34 kommuner uppger att revision sker vid 76–100 procent av upphandlingarna.

Goda exempel
Järfälla träffar avtalsleverantören minst en gång per år för genomförande av stickprov eller för att ställa frågor. Verifiering och uppföljning säkerhetsställs.

Uppföljningen i Malmö innebär att teknisk dokumentation granskas för nettoprissatta produkter såväl som produkter från det övriga sortimentet samt att stickprovsvis utvalda produkter analyseras kemiskt. De sociala kraven revideras genom egenrapporteringsformulär från leverantören.