Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Granskning av leverantörer

Sveriges miljöbästa kommun

Att ställa olika miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar är idag en självklarhet. Att följa upp kraven borde också vara självklart. Frånvaro av kontroll kan till och med drabba seriösa företag som lever upp till kraven medan konkurrerande bolag kan komma undan med undermåliga leveranser.

Fråga: Granskar kommunen efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Mätområde Datum Värde
Sollentuna 2015 Ja
Sollentuna 2016 Ja
Sollentuna 2017 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Resultatet på andel kommuner som granskar sina leverantörer ligger i linje med förra året. Andel som har svarat delvis har ökat med fem procentenheter jämfört med förra året (då det svarsalternativet infördes). Enkätsvaren visar på att önskan finns men att det är en prioriteringsfråga.

Kommentarer från kommunerna
Hammarö kommun säger: I alla större upphandlingar sker granskning. Antingen via styrning i avtal eller inom Hållbarhetskollen via SKL Kommentus inköpscentral.

Flera kommuner nämner att de använder sig av SKL Kommentus som hjälper offentlig sektor med att bland annat följa upp hållbarhetskrav i gemensamma upphandlingar. Större kommuner har dessutom särskilt avsedda tjänster för att arbeta med uppföljning. Mindre kommuner gör uppföljning av vissa upphandlingar och några kommuner säger att de följer upp kraven i mån av tid.