Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Granskning av leverantörer

Sveriges miljöbästa kommun

Att ställa olika miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar är idag en självklarhet. Att följa upp kraven borde också vara självklart. Utan uppföljning går det inte att vara säker på att varorna och tjänsterna verkligen håller måttet. Frånvaro av kontroll kan till och med drabba seriösa företag som lever upp till kraven och har schyssta villkor medan ett mindre nogräknat konkurrerande bolag kan komma undan med undermåliga leveranser. Ända sedan 2010 har kommunerna fått besvara en fråga om uppföljning av upphandlingskrav. Vi har i år dock ändrat svarsalternativen för att ge en mer rättvisande bild.

Kommunerna har kunnat välja mellan fyra olika svarsalternativ på hur stor andel av upphandlingarna där granskning sker; vid 0-25 procent, 26-50 procent, 51-75 procent eller 76-100 procent av upphandlingarna. De olika svarsalternativen ger 0,25, 0,5, 0,75 respektive 1 poäng.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) som inkluderar systematisk granskning av efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Mätområde Datum Värde
Lekeberg 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Knappt en femtedel av kommunerna granskar mer än hälften av sina upphandlingar. Sju av tio av de svarande har enbart miljömässiga och sociala krav genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod, vid 0-25 procent av fallen.