Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Förnybar energianvändning

Sveriges miljöbästa kommun

Tidigare har vi ställt frågan om kommunerna har en handlingsplan för att öka andel solvärme/solel i sina fastigheter. Då Kommun- och landstingsdatabasen Kolada inte längre har andel förnybar energi i byggnader som ett nyckeltal, valde vi förra året att utveckla den här frågan till helt förnybar energianvändning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för ökad andel eller helt förnybar energianvändning i kommunal verksamhet, exempelvis vind-, vatten-, solenergi?

Mätområde Datum Värde
Norberg 2017 Ej svar
Norberg 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Svaren visar att drygt 80 procent av kommunerna har ett systematiskt arbete. En utfasning i kommunerna är under arbete.