Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Fastighetsnära insamling

Sveriges miljöbästa kommun

Ny fråga för i år. Erbjudandet av fraktioner varierar mycket mellan kommunerna. Främst är det villafastigheterna som har färre fraktioner att välja bland. För att inte alla soppor ska kastas i brännbart ger de kommuner som erbjuder fler fraktioner invånarna möjlighet att lätt göra rätt. Återvinningen blir betydligt större när detta erbjuds.

Fråga: Erbjuder kommunen avfallssortering av minst fem fraktioner för fastighetsnära insamling hos minst 60 procent av kommunens fastigheter?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Drygt hälften av de svarande kommunerna erbjuder minst fem fraktioner till 60 procent av kommunens invånare.

Goda exempel
Norrköpings kommuns insamling är i tio fraktioner med fastighetsnära insamling i alla villor och radhus. Anslutningsgraden är cirka 80 procent. Fler kommuner menar att arbetet har påbörjats. Lessebo kommun menar att flerfackssystemet kommer att införas 2019-09-01.