Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Fastighetsnära insamling

Antalet fraktioner som erbjuds för återvinning varierar mellan kommuner. Fastighetsnära insamling är vanligare bland flerbostadshus. För att inte allt avfall ska kastas i brännbart ger de kommuner som erbjuder fler fraktioner invånarna möjlighet att lätt göra rätt. Det finns olika typer av uppdelning av fraktioner. Vissa kommuner använder olika kärl medan andra sorterar genom att lägga soporna i olika färgpåsar. Kommunerna har inte produktionsansvar men fler kommuner väljer att vara en utförare på uppdrag av producenterna. Fastighetsnära insamling underlättar för invånarna, vilket ökar mängden som återvinns. Vi förtydligade årets fråga genom att lägga till att det är hushåll som vi undrar över.

Fråga: Erbjuder kommunen avfallssortering av minst fem fraktioner för fastighetsnära insamling hos minst 60 procent av de fastigheter som finns i kommunen (hushåll)?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

De kommuner som svarat Ja har minskat med 13 procentenheter sedan förra året. Minskningen kan bero på förtydligandet i frågan om att det är hushåll vi frågar efter. Fyra av tio kommuner erbjuder minst fem fraktioner för fastighetsnära insamling hos minst 60 procent. Av de som svarat Ja erbjuder många fler än fem fraktioner.

Goda exempel
I Västervik har fastighetsnära insamling en lång historik. Det har erbjudits i 10 år i kommunen. Idag erbjuds samtliga hushåll sex fraktioner. Matavfall, restavfall, glas x2, metall, plast och pappersförpackningar hämtas vid tomtgränsen. Andel villor som har sorteringsabonnemang är 89 procent. Andelen flerfamiljshus är cirka 45 procent.

Järfälla erbjuder utsortering av grovavfall, restavfall, matavfall, elavfall, farligt avfall och slamavfall hos alla småhus. I flerbostadshus även plast.