Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Ekosystemtjänster

Sveriges miljöbästa kommun

Denna fråga var ny förra året och berör en viktig del i hur vi människor använder de naturresurser som finns och hur vi ser till att inte allt för mycket används och exploateras. Aktuell Hållbarhet vill med frågan undersöka om det här är ett område som kommunerna prioriterar.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2017 Nej
Vingåker 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

46 procent av de svarande kommunerna i enkäten säkerhetsställer ekosystemtjänsternas värde, vilket är en ökning på 11 procentenheter jämfört med förra året.