Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Ekonomiska styrmedel mot koldioxidutsläpp

Sveriges miljöbästa kommun

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp och är därför ett prioriterat område för att minska utsläppen. Frågan har funnits med i kommunrankningen sedan 2013. För två år sedan infördes det nya svarsalternativet delvis.

Fråga: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2015 Nej
Vingåker 2016 Delvis
Vingåker 2017 Delvis
Vingåker 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Förra året svarade 40 procent ja, i år är det 43 procent. Delvis svaren är dem samma. 15 procent av kommunerna gör ingenting för att vara säkra på att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter minskar.