Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Dricksvattenförsörjning

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät. Svar delvis innebär att planen gäller en del av kommunen eller att arbete pågår. Svar ja ger 0,25 poäng och svar delvis ger 0,125 poäng.

Fråga: Finns aktuell plan/program för kommunens dricksvattenförsörjning?

Mätområde Datum Värde
Sollentuna 2015 Ja
Datakälla: Boverkets miljömålsenkät