Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Cirkulär ekonomi

Frågan var ny förra året. Cirkulär ekonomi är en viktig del i arbetet med miljö och klimat. Experter menar att en cirkulär ekonomi är grunden för att vi ska kunna leva och verka på jorden utan att helt göra slut på alla jordens resurser. För att alla ska kunna vara delaktiga måste det vara lätt att göra rätt. Informationsspridning är väsentlig.

Fråga: Arbetar kommunen aktivt för att upplysa kommuninvånarna om cirkulär ekonomi, t.ex. info om möjlighet att hyra, låna, återbruk, avfall osv?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Nej
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Tre av fyra av de svarande kommunerna arbetar aktivt för att upplysa invånarna om cirkulär ekonomi. Fritidsbank, återbruk, återvinningsstationer, bilpooler, secondhand, låne-tjänster, aktiviteter och informationsspridning. Listan för de olika åtgärder kommunerna arbetar med är lång. Även arbete för att knyta an till Agenda 2030 har påbörjats.

Goda exempel
Karlstad genomfört flera mässor där miljönärmärkta verksamheter lyfts, såsom second-hand-handel och låne-tjänster. Kommunen stödjer Fritidsbanken med pengar och erbjuder lånecyklar. Även information om möjligheter till återanvändning via kommunens "Kasta rätt"-app. En återbrukskarta vägleder Karlstadsborna till alla reparatörer och second-hand-butiker.

Tierp har påbörjat ett samarbete med ett socialt företag kring mobilinsamling av återbruk. De bygger om återvinningscentraler till moderna, flexibla och anpassade anläggningar för insamling av fler fraktioner som kan återvinnas och återanvändas.