Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Buller

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät år 2018. Till skillnad från 2015 är frågan specifierad till trafikbuller och svarsalternativet Inte relevant för denna kommun är nytt.

Svar Ja ger 0,75 poäng, Påbörjat ger 0,5 poäng medan Inte relevant ger 0 poäng, precis som svar Nej ger.

Fråga: Har kommunen ett åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för trafikbuller?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2015 Nej
Vingåker 2018 Nej
Datakälla: Boverkets miljömålsenkät

Kommentar

16 procent av kommunerna har tagit fram ett åtgärdsprogram för buller, vilket är samma nivå som 2015. Sex procent har påbörjat arbetet medan för 14 procent av de svarande kommunerna är detta inte aktuellt.