Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Buller

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät. Nytt för i år är att frågan är specifierad till trafikbuller.

Svar ja ger 1 poäng. Svar delvis innebär att arbete pågår och ger 0,5 poäng.

Fråga: Har kommunen ett åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för trafikbuller?

Mätområde Datum Värde
Lekeberg 2015 Ej svar
Lekeberg 2018 Nej
Datakälla: Boverkets miljömålsenkät

Kommentar

Endast 12 procent av kommunerna har tagit fram ett åtgärdsprogram för buller, vilket är fem procentenheter lägre än förra gången. Fyra procent av kommunerna har svarat delvis.