Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Avfallssortering kommunorganisationen

Fråga var ny förra året. För att se hur kommunerna arbetar med återvinning i sin egen verksamhet ställde vi även frågan om minst fem fraktioner här. Omfattningen är däremot högre. Arbetet bör påbörjas i den kommunala verksamheten för att påvisa vikten av insatsen.

Fråga: Har kommunen avfallssortering med minst fem fraktioner i 80 procent av de verksamheter som kommunen ansvarar för?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Kommunernas egen avfallssortering har ökat med åtta procentenheter sedan förra året. Flera kommuner som lever upp till 80 procent menar att målet är 100 procent. Gävle och Täby är några av dem. Men det finns också kommuner som har politiskt beslut om att alla kommunala verksamheter ska sortera sitt avfall men där en del inte har påbörjat sorteringen. Upplands-bro och Kumla uppger det.

Goda exempel
Melleruds har en rutin för avfallssortering som gäller för alla kommunala verksamheter. Rutinen avser sortering med avseende på plast, papper, metall, glas, restavfall, matavfall och farligt avfall. Fixargruppen på socialförvaltningen samlar upp förpackningsavfall på många arbetsplatser och kör det till återvinningsstationerna.

Sigtuna har ett politiskt beslut sedan 2011 att alla verksamheter ska källsortera alla förpackningar, kontorspapper, tidningar och erbjuder alla sina verksamheter fullständig källsortering genom avtal med entreprenör.