Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Agenda 2030

Agenda 2030 antogs under ett toppmöte i New York 2015. Det består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter milleniemålen. Hållbar utveckling delas numera in i socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt-perspektiv.

Alla länder i världen ska arbeta för att nå målen och det är respektive regeringsansvar att målen nås i det egna landet. Det ska ske i samarbete mellan nationella och lokala myndigheter, organisationer och föreningar, forskare och näringsliv. FN ska uppmuntra och bistå, men har inte huvudansvaret för att målen nås.

Frågan var ny 2017 och följdes upp i förra årets enkät. Vi såg då en ökning från 24 procent till 37 procent bland ja-svaren. I årets fråga la vi till fem alternativ för att se hur kommunerna som arbetar efter Agenda 2030 gör det. Hur arbetet genomförs ger inga poäng i rankingen.

Fråga: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2017 Nej
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Nej
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Ja-svaren har ökat med 17 procent till 54 procent, vilket är en kraftig ökning. Ökningen beror troligen på att allt fler kommuner har kommit igång med arbetet och kunnat införa det i kommunernas eget miljöarbete. Svaren visar att många kommuner arbetar brett med Agenda 2030. Arbeten genom svenska FN-förbundet, SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige och certifieringen Fairtrade City är några återkommande exempel.

Goda exempel
Ystad har en handlingsplan på verksamhetsnivå. Kommunen har flera pågående projekt som innefattar Agenda 2030. Marknads- och näringslivsavdelningen har initierat ett samverkansprojekt med näringslivet.

Laholms kommun har beslutat att all styrning och ledning ska genomsyras av hållbar utveckling och hållbar tillväxt.