Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Placering

Sveriges miljöbästa kommun
Mätområde Datum Värde ( )
Vaxholm 2009 155
Vaxholm 2010 243
Vaxholm 2011 149
Vaxholm 2012 226
Vaxholm 2013 200
Vaxholm 2014 156
Vaxholm 2015 58
Vaxholm 2016 45
Vaxholm 2017 56