Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Placering

Mätområde Datum Värde ( )
Söderhamn 2009 158
Söderhamn 2010 63
Söderhamn 2011 273
Söderhamn 2012 89
Söderhamn 2013 44
Söderhamn 2014 80
Söderhamn 2015 48
Söderhamn 2016 174
Söderhamn 2017 158
Söderhamn 2018 229
Söderhamn 2019 216