Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Placering

Sveriges miljöbästa kommun
Mätområde Datum Värde ( )
Huddinge 2009 145
Huddinge 2010 19
Huddinge 2011 51
Huddinge 2012 29
Huddinge 2013 93
Huddinge 2014 34
Huddinge 2015 17
Huddinge 2016 28
Huddinge 2017 31
Huddinge 2018 24