Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Placering

Sveriges miljöbästa kommun
Mätområde Datum Värde ( )
Falun 2009 57
Falun 2010 100
Falun 2011 69
Falun 2012 158
Falun 2013 57
Falun 2014 71
Falun 2015 121
Falun 2016 85
Falun 2017 69
Falun 2018 109