Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Nyckeltal

Sveriges miljöbästa kommun
Medel
Trelleborg

Indikatorer

Nöjd medborgarindex - Miljöarbete

Indikator SE.1.3.1

Medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete (skala 1-100).

Senaste värdet: 61 2017

Nöjd medborgarindex - Gång och cykelvägar

Indikator SE.1.3.2

Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar (skala 1-100).

Senaste värdet: 50 2017

Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd

Indikator SE.1.3.3

Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd (skala 0-100).

Senaste värdet: 79 2017

Ekologiska livsmedel

Indikator SE.1.3.5

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet.

Senaste värdet: 31 %2017

Grön Flagg

Indikator SE.1.3.7

Andel skolor och förskolor certifierade med Grön Flagg

Senaste värdet: 43 %2017

Kommunens fordonsflotta

Indikator SE.1.3.4

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda.

Senaste värdet: 26 poäng2017

Skyddad natur

Indikator SE.1.3.9

Andel av kommunens totala areal som är skyddad.

Senaste värdet: 2 poäng2018