Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Skyddad natur

Sveriges miljöbästa kommun

Detta nyckeltal är hämtat ifrån Naturskyddsföreningens Naturvårdsenkät 2018 gällande frågan om andel av total arean som är skyddad. De skyddsformer som gäller är; nationalpark, naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde, naturminne, Natura 2000 eller genom naturvårdsavtal.

Nyckeltalet redovisar de poäng kommunen fått utifrån sju olika svarsalternativ i enkäten;

2,0 poäng: Mer än 20 procent skyddad natur
1,6 poäng: 16-20 procent skyddad natur
1,2 poäng: 11-15 procent skyddad natur
0,8 poäng: 6-10 procent skyddad natur
0,4 poäng: 2-5 procent skyddad natur
0 poäng: Mindre än två procent/Vet ej/Ej svarat

Andel av kommunens totala areal som är skyddad.

Datakälla: Naturskyddsföreningen

Kommentar

I snitt är 6-10 procent av kommunens area skyddad. 24 kommuner har svarat att mer än 20 procent av kommunens area är skyddad. Totalt har 58 procent av kommunerna fått poäng.

Dokument

Sveriges bästa naturvårdskommun 2018

Naturskyddsföreningens naturvårdsenkät 2018.