Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Nyckeltal

Sveriges miljöbästa kommun
Medel
Norrköping

Indikatorer

Kommunens fordonsflotta

Indikator SE.1.3.3

Kommunens fordonsflotta i miljönytta och säkerhet

Senaste värdet: 33 poäng2016

Ekologiska livsmedel

Indikator SE.1.3.5

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet.

Senaste värdet: 32 %2016

Giftfria förskolor

Indikator SE.1.3.6

Kommunens poäng på hur de arbetar för att uppnå en giftfri förskola.

Senaste värdet: 2 poäng2017

Kommunala naturskyddsreservat

Indikator SE.1.3.8

Antal kommunala naturskyddsreservat

Senaste värdet: 6 stycken2016