Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Nyckeltal

Sveriges miljöbästa kommun
Medel
Norrköping

Indikatorer

Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd

Indikator SE.1.3.3

Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd (skala 0-100).

Senaste värdet: 70 2017

Ekologiska livsmedel

Indikator SE.1.3.5

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet.

Senaste värdet: 36 %2017

Grön Flagg

Indikator SE.1.3.7

Andel skolor och förskolor certifierade med Grön Flagg

Senaste värdet: 3 %2017

Kommunens fordonsflotta

Indikator SE.1.3.4

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda.

Senaste värdet: 34 poäng2017

Skyddad natur

Indikator SE.1.3.9

Andel av kommunens totala areal som är skyddad.

Senaste värdet: 0 poäng2018