Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Nyckeltal

Sveriges miljöbästa kommun
Medel
Norberg

Indikatorer

Nöjd medborgarindex - Miljöarbete

Indikator SE.1.3.1

Medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete (skala 1-100)

Senaste värdet: 50 2016

Nöjd medborgarindex - Gång och cykelvägar

Indikator SE.1.3.2

Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar (skala 1-100)

Senaste värdet: 46 2016

Kommunens fordonsflotta

Indikator SE.1.3.3

Kommunens fordonsflotta i miljönytta och säkerhet

Senaste värdet: 16 poäng2016

Kommunala naturskyddsreservat

Indikator SE.1.3.8

Antal kommunala naturskyddsreservat

Senaste värdet: 1 stycken2016