Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Nöjd medborgarindex - Miljöarbete

Sveriges miljöbästa kommun

Uppgifterna hämtas från SCB:s medborgarundersökningar och utgår från frågan: "Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt?".

Nyckeltalet ger maximalt en poäng till den bästa kommunen, därefter viktas poängen utefter sjunkande andel. Endast de kommuner som deltagit i undersökningen 2016 kan få poäng.

Medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete (skala 1-100)

Datakälla: SCB:s medborgarundersökningar (Kolada, nyckeltal U07402)

Tillståndsklassning

  >60
  50–60
  40–50
  <40