Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Nöjd medborgarindex - Miljöarbete

Sveriges miljöbästa kommun

Uppgifterna hämtas från SCB:s medborgarundersökningar och utgår från frågan: "Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt?".

Nyckeltalet ger maximalt en poäng till den bästa kommunen, därefter viktas poängen utefter sjunkande andel. Endast de kommuner som deltagit i undersökningen 2018 kan få poäng.

Medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete (skala 1-100).

Datakälla: SCB:s medborgarundersökningar (Kolada, nyckeltal U07402)

Kommentar

I snitt ligger medborgarindex gällande kommunens miljöarbete på 57, vilket är samma som året innan. Högst medborgarindex har Eskilstuna på 70 vilket ger 1 poäng i rankningen. Totalt har 45 procent av kommunerna fått poäng på denna fråga.

Tillståndsklassning

  >60
  50–60
  40–50
  <40