Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Nöjd medborgarindex - Gång och cykelvägar

Sveriges miljöbästa kommun

Uppgifterna hämtas från SCB:s medborgarundersökningar och är en sammanvägning av fyra frågor om gång- och cykelvägar. Nyckeltalet ger maximalt en poäng till den bästa kommunen, därefter viktas poängen utefter sjunkande andel. Endast de kommuner som deltagit i undersökningen 2018 kan få poäng.

Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar (skala 1-100).

Datakälla: SCB:s medborgarundersökningar (Kolada, nyckeltal U07401)

Kommentar

I snitt ligger medborgarindex gällande kommunens gång- och cykelvägar på 55, vilket är samma som året innan. Högst medborgarindex har Lidköping på 69 vilket ger 1 poäng i rankningen. Totalt har 45 procent av kommunerna fått poäng på denna fråga.

Tillståndsklassning

  >60
  50–60
  40–50
  <40