Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd

Sveriges miljöbästa kommun

SKL:s undersökning Företagsklimat återger företagens bedömning av kommunernas myndighetsutövning som berör miljö- och hälsoskydd. Den kommun som har högst kundnöjdhet får tre poäng och därefter viktas poäng utefter kundnöjdhet. 128 kommuner deltog i undersökningen 2017.

Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd (skala 0-100).

Datakälla: SKL: Öppna jämförelser, Företagsklimat

Kommentar

I snitt fick kommunerna 70 i poäng. Mest poäng får Strömstad, 87 poäng, vilket motsvarar tre poäng i rankningen. Endast kommuner som deltagit i undersökningen 2017 har fått poäng.

Tillståndsklassning

 Mycket högt >80
 Högt 70–80
 Godkänt 62–70
 Lågt <62

Rapport

Öppna jämförelser Företagsklimat 2017

Insikt - En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning