Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Nyckeltal

Sveriges miljöbästa kommun
Medel
Malmö

Indikatorer

Kommunens fordonsflotta

Indikator SE.1.3.3

Kommunens fordonsflotta i miljönytta och säkerhet

Senaste värdet: 36 poäng2016

Ekologiska livsmedel

Indikator SE.1.3.5

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet.

Senaste värdet: 59 %2016

Kommunala naturskyddsreservat

Indikator SE.1.3.8

Antal kommunala naturskyddsreservat

Senaste värdet: 2 stycken2016