Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Nyckeltal

Sveriges miljöbästa kommun
Medel
Malmö

Indikatorer

Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd

Indikator SE.1.3.3

Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd (skala 0-100).

Senaste värdet: 66 2015

Ekologiska livsmedel

Indikator SE.1.3.5

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet.

Senaste värdet: 63 %2017

Grön Flagg

Indikator SE.1.3.7

Andel skolor och förskolor certifierade med Grön Flagg

Senaste värdet: 17 %2017

Kommunens fordonsflotta

Indikator SE.1.3.4

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda.

Senaste värdet: 38 poäng2017

Skyddad natur

Indikator SE.1.3.9

Andel av kommunens totala areal som är skyddad.

Senaste värdet: 0,4 poäng2018