Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Nyckeltal

Sveriges miljöbästa kommun
Medel
Leksand

Indikatorer

Nöjd medborgarindex - Miljöarbete

Indikator SE.1.3.1

Medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete (skala 1-100).

Senaste värdet: 64 2017

Nöjd medborgarindex - Gång och cykelvägar

Indikator SE.1.3.2

Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar (skala 1-100).

Senaste värdet: 64 2017

Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd

Indikator SE.1.3.3

Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd (skala 0-100).

Senaste värdet: 61 2015

Ekologiska livsmedel

Indikator SE.1.3.5

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet.

Senaste värdet: 19 %2017

Grön Flagg

Indikator SE.1.3.7

Andel skolor och förskolor certifierade med Grön Flagg

Senaste värdet: 7 %2017

Kommunens fordonsflotta

Indikator SE.1.3.4

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda.

Senaste värdet: 27 poäng2017

Skyddad natur

Indikator SE.1.3.9

Andel av kommunens totala areal som är skyddad.

Senaste värdet: 0 poäng2018