Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Kommunens fordonsflotta

Sveriges miljöbästa kommun

Med hjälp av olika indikatorer inom energi och miljö samt säkerhet har kommunernas personbilar och lätta lastbilar bedömts och poängsatts av Miljöfordon Syd. Fordonens uppgifter hämtas ifrån Transportstyrelsens register.

Kommunens fordonsflotta i miljönytta och säkerhet

Datakälla: Miljöfordon Syd (Miljöfordonsdiagnos)

Kommentar

De tre kommuner som fick högst poäng är Botkyrka, Stockholm samt Varberg som alla fick 39 poäng.

Tillståndsklassning

  >30 poäng
  20–30 poäng
  10–20 poäng
  <10 poäng