Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kommunens fordonsflotta

Sveriges miljöbästa kommun

Med hjälp av olika indikatorer inom energi och miljö samt säkerhet har kommunernas personbilar och lätta lastbilar bedömts och poängsatts av Miljöfordon Sverige och Bisnode. Fordonens uppgifter hämtas ifrån Transportstyrelsens register.

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda.

Datakälla: Miljöfordonsdiagnos (Miljöfordon Sverige och Bisnode)

Kommentar

Den kommun som fick högst poäng är Stockholm som fick 42 poäng, vilket motsvarar två poäng i rankningen.

Tillståndsklassning

  >30 poäng
  20–30 poäng
  10–20 poäng
  <10 poäng