Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Kommunala naturskyddsreservat

Sveriges miljöbästa kommun

Nyckeltalet visar kommunernas antal kommunala naturskyddsreservat som finns i kommunerna. Val av antal istället för kvadratmeter beror på att små och stora kommuner ska ha samma möjlighet till poäng.

Antal kommunala naturskyddsreservat

Datakälla: Naturvårdsverket

Kommentar

Örebro är den kommun med flest antal kommunala naturskyddsreservat på 18 stycken. Därefter kommer Gagnef och Nacka på 15 respektive 14 stycken.

Tillståndsklassning

  >10 stycken
  5–10 stycken
  2–5 stycken
  1–2 stycken
  <1 stycken