Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Nyckeltal

Sveriges miljöbästa kommun
Medel
Högsby

Indikatorer

Nöjd medborgarindex - Miljöarbete

Indikator SE.1.3.1

Medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete (skala 1-100)

Senaste värdet: 43 2011

Nöjd medborgarindex - Gång och cykelvägar

Indikator SE.1.3.2

Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar (skala 1-100)

Senaste värdet: 46 2011

Kommunens fordonsflotta

Indikator SE.1.3.3

Kommunens fordonsflotta i miljönytta och säkerhet

Senaste värdet: 24 poäng2016

Ekologiska livsmedel

Indikator SE.1.3.5

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet.

Senaste värdet: 25 %2016

Kommunala naturskyddsreservat

Indikator SE.1.3.8

Antal kommunala naturskyddsreservat

Senaste värdet: 0 stycken2016