Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Giftfria förskolor

Sveriges miljöbästa kommun

Naturskyddsföreningen har skickat en enkät till Sveriges kommuner där de har fått svara på tre frågor;

  1. Har det tagits något politiskt beslut i kommunfullmäktige om att arbeta med principen Giftfri Förskola?
  2. Har kommunen en handlingsplan för att arbeta med Giftfri Förskola?
  3. Ställs kemikaliekrav i centrala upphandlingar på allt som köps in till förskolorna?

Alla kommuner har fått poäng utefter hur de arbetar för att uppnå en Giftfri Förskola. Har kommunen svarat ja på alla frågor får den fyra poäng, två ja ger tre poäng och ett ja ger två poäng. Har man svarat nej på alla frågor men är på väg att börja så får kommunen ett poäng.

Kommunens poäng på hur de arbetar för att uppnå en giftfri förskola.

Datakälla: Naturskyddsföreningen

Kommentar

Resultatet visar att 58 procent av Sveriges kommuner arbetat på något sätt med Gifrfri Förskola. Eftersom många av de kommunerna är stora så är det minst 73 procent av de kommunala förskolorna som berörs. 42 kommuner jobbar inte med den frågan.

Tillståndsklassning

  >4 poäng
  3–4 poäng
  2–3 poäng
  1–2 poäng
  <1 poäng