Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Ekologiska livsmedel

Sveriges miljöbästa kommun

Ur miljöperspektivet är det inget snack om saken; ekologisk mat har en rad positiva effekter. Ekomatcentrum samlar in data från landets kommuner om totalkostnaderna för alla matinköp och hur mycket den ekologiska maten kostar.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet.

Datakälla: Ekomatcentrum

Kommentar

Drygt 80 procent av alla Sveriges kommuner får poäng beroende på hur stor andel ekomat som köps in. Vellinge kommun får flest poäng, två stycken, då 80 procent av kommunens livsmedel är ekologiskt. Medelvärdet bland Sveriges kommuner och landsting är 36 procent.

Tillståndsklassning

 Nationellt inriktningsmål >60 %
  35–60 %
  20–35 %
  10–20 %
  <10 %

Extern länk

Rapport

Ekomatsligan 2018

Rapport om den offentliga sektorns inköp av ekologiska livsmedel.