Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Ekologiska livsmedel

Sveriges miljöbästa kommun

Ur miljöperspektivet är det inget snack om saken; ekologisk mat har en rad positiva effekter. Ekomatcentrum samlar in data från landets kommuner om totalkostnaderna för alla matinköp och hur mycket den ekologiska maten kostar.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet.

Datakälla: Ekomatcentrum

Kommentar

80 procent av alla Sveriges kommuner får poäng beroende på hur stor andel ekomat som köps in. Vellinge kommun får flest poäng, två stycken, då 80 procent av kommunens livsmedel är ekologiskt. Medelvärdet bland Sveriges kommuner och landsting är 33 procent.

Tillståndsklassning

  >50 %
  40–50 %
  20–40 %
  10–20 %
  <10 %

Extern länk

Rapport

Ekomatsligan 2017

Rapport om den offentliga sektorns inköp av ekologiska livsmedel.